Programa Beta Joven

Para empresas y microempresas

1. Apoyo para empresas: Incorpora talento joven en prácticas.

2. Apoyo para micro-empresas/autónomos: Plan de mejora y hasta 4000€.

1. Apoyo para empresas: Incorpora talento joven en prácticas.

Programa de cualificación y experiencia laboral para jóvenes financiado a través del fondo de recuperación Next Generation EU.

Facilitar la incorporación de talento joven que contribuya a los retos estratégicos de transformación y futuro, mediante prácticas profesionales financiadas de 6 meses y 25 horas semanales que respondan al reto formativo y de mejora de la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Requisito de participación para empresas:
Ofrecer planes con interés formativo y asumir el compromiso de tutorizar a la persona participante.
No estar en ERTE o ERE en el momento de la incorporación.
Sede en Euskadi.

1. Enpresentzat

Gazteentzako kualifikazio eta lan esperientzia programa, Next Generation EU berreskurapen funtsaren bidez finantzatua.
Eraldaketako eta etorkizuneko erronka estrategikoei lagunduko dien gazte talentua sartzea erraztea, urrakortasun-egoeran dauden gazteen prestakuntza- eta enplegu-aukerak hobetzeko erronkari erantzuten dioten 6 hilabeteko eta 25 orduko praktika profesional finantzatuen bidez.

Enpresek parte hartzeko baldintza:
Prestakuntzarako interesa duten planak eskaintzea eta parte-hartzaileari tutore izateko konpromisoa hartzea.
ERTE edo ERE ez izatea lanean hastean.
Eman izena parte hartzeko
Egoitza Euskadin.

 


2. Apoyo para micro-empresas/autónomos: Plan de mejora y hasta 4000€ para llevarlo a cabo.

Programa de fortalecimiento e impulso a las microempresas , al emprendimiento y mantenimiento del empleo en autónomos, financiado a través del fondo de recuperación Next Generation EU.

Bolsa de ayuda máxima de 4.000€ con el objetivo de llevar a cabo Planes de Mejora que mejoren su competitividad, transformaciones productivas, innovadoras, verdes o digitalizadas.

CUPO DE PLAZAS CUBIERTO


Las actuaciones podrán ir a:

a) pequeñas iniciativas de mejora (por ejemplo: medición resultados con clientes),
b) proyectos de mejora interna (formación de sus personas, incorporación de jóvenes, subcontratación para desarrollos, equipos de innovación, nuevos empleados, alfabetización digital),
c) proyectos de innovación de mercado (nuevos productos, nuevos servicios),
d) proyectos de innovación global (transformación digital; cambios que afectan a todas las áreas de la organización).  

Se distribuirán las plazas en convocatoria según la siguiente territorialidad: 50% Bizkaia, 30% Gipuzkoa y 20% Alava.

2. Autonomo diren mikroenpresentzat/enpresa-jarduerentzat

Mikroenpresak, ekintzailetza eta autonomoetako enplegua sustatzeko eta bultzatzeko programa, Next Generation EU berreskuratze-funtsaren bidez finantzatua.

Gehienez ere 4.000 €-ko laguntza-poltsa, lehiakortasuna, aldaketa produktiboak, berritzaileak, berdeak edo digitalizatuak hobetzeko hobekuntza-planak gauzatzeko.

Lanpostu guztiak betetzeko epea (elkarren segidan)

Jarduketek bide hauek izanen dituzte:

a) hobetzeko ekimen txikiak (adibidez: emaitzak neurtzea bezeroekin),
b) barne-hobekuntzako proiektuak (pertsonen prestakuntza, gazteak sartzea, garapenetarako azpikontratazioa, berrikuntza-taldeak, langile berriak, alfabetatze digitala),
c) merkatua berritzeko proiektuak (produktu berriak, zerbitzu berriak),
d) berrikuntza globaleko proiektuak (eraldaketa digitala; erakundearen arlo guztiei eragiten dieten aldaketak).

Comentarios cerrados.